0 Avatar

GuVlI

Ranking: 4789

Level 12
Kills 300
Deaths 314
K/D 0.96 (48.9%)
Sex Female
Clan BUKKAKE