0 Avatar

Zorya

Ranking: 5476

Level 10
Kills 330
Deaths 193
K/D 1.71 (63.1%)
Sex Female
Clan Orikar