0 Avatar

UncleMoh

Ranking: 362

Level 29
Kills 2270
Deaths 850
K/D 2.67 (72.8%)
Sex Female
Clan Hikari