0 Avatar

MUSHASHI

Ranking: 438

Level 29
Kills 2157
Deaths 2147
K/D 1 (50.1%)
Sex Female
Clan pablo