0 Avatar

OGDAILO420KUSH

Ranking: 1836

Level 19
Kills 786
Deaths 445
K/D 1.77 (63.9%)
Sex Female
Clan Orikar