0 Avatar

OGDAILO420KUSH

Ranking: 1713

Level 18
Kills 665
Deaths 373
K/D 1.78 (64.1%)
Sex Female
Clan Orikar